Welkom

bij  de vereniging “Het Maldens Goed

Wat zijn de standpunten en doelstellingen van de vereniging “Het Maldens Goed” ? 

  • Wij willen graag betrokken worden op en inspraak hebben in de eventuele ontwikkelingen in onze eigen leefomgeving, zowel als gesprekspartner als medebeheerder.
  • Natuurontwikkeling, ja , maar dan wel graag in overleg. Wij willen graag meedenken én doen.
  • Niet méér bebouwing.
  • Niet méér gemotoriseerd verkeer.
  • Samen staan we sterker. Als vereniging kunnen we meer bereiken.
  • Als vereniging willen we ook graag de gemeenschapszin versterken. Door beheer van eigen omgeving met een club van vrijwilligers en een jaarlijkse gezellig feest moet dat zeker lukken.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de statuten

Het bestuur van “Het Maldens Goed” bestaat uit Marion Gruijters (voorzitter en secretaris), Olav Boenders (penningmeester), Hans de Leeuw, Raymond Koopmans en Hans Leenders (leden).

Door uw lidmaatschap van de vereniging “Het Maldens Goed”  draagt u bij aan het behoud  groen en open karakter van onze buurt en verdere verfraaiing ervan.
U kunt  rekenen op digitale informatie via deze website (www.maldensgoed.nl), of mail.

We houden jaarlijks een bijeenkomst met een informatief en gezellig karakter.

Met vriendelijke groet,

Marion Gruijters, voorzitter

Het Maldens Goed