Het Maldens Goed komt in verzet tegen de verplaatsing van voetbalvelden

Omwonenden van Hatertseweg in Malden hebben uit de krant moeten vernemen dat de gemeente Heumen het voornemen heeft de voetbalvelden van SV Juliana ’31 te verplaatsen naar het terrein van de vierdaagse camping.

Dit druist in tegen het coalitie-akkoord om het betreffende gebied groen te houden en tast de natuur van de Ecologische Hoofdstructuur ernstig aan. De afgelopen weken is het bestuur van het Maldensgoed in actie gekomen. Direct getroffenen hebben een interview in de Gelderlander gegeven:https://www.gelderlander.nl/heumen/christa-en-nico-zijn-kwaad-hun-woning-is-straks-omgeven-door-parkeerplaatsen-en-voetbalvelden~a9296719/

Ook is er een spandoeken actie opgezet die eveneens de pers heeft gehaald: https://www.gelderlander.nl/heumen/vierdaagselegioen-loopt-in-malden-langs-een-protest-op-rijm~a72ba2ea/

Het bestuur is in gesprek met de fracties en wil bepleiten dat het plan van tafel gaat. Ook stichting Das en Boom is tegen het plan.

b5f63cdc-3148-4ef8-aad2-3a6e8f203160